W ŻADNYM DZIENNIKU LEKCYJNYM

Jak się okazało, żaden z badanych nauczycieli nie rozu­miał pojęcia grupy dyspanseryjnej i nie wiedział, na czym polega czyn- na opieka dyspanseryjna. Nie stwierdzono także zainteresowania z ‚ich strony wynikami badań lekarskich (okresowych czy bilansowych) uczniów chorowitych. Z wyjątkiem jednej nauczycielki nie stwierdzono, aby wy­chowawcy kontaktowali się z lekarzem szkolnym bądź higienistką w ce­lu zdobycia informacji o stanie zdrowia wychowanków. Nie starali się także uzyskać czy wyegzekwować zaleceń, wskazówek od lekarza okre­ślających właściwe postępowanie pedagogiczno-terapeutyczne z dzieckiem chorowitym. Ponadto w żadnym dzienniku lekcyjnym w specjalnej ru­bryce: „Uwagi i zalecenia lekarza, psychologa” nie było jakichkolwiek zapisów.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!