W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SZKOŁY

Rozkład danych w tabeli ujawnia różnicę stosunku nauczycieli do ucznia choregoi w zależności od typu szkoły. Zdecydowana większość dzieci uznała za przychylny i pozytywny kontakt z nauczycielami w szko­le sanatoryjnej (183 osoby — 76,2’°/o ogółu), 118 uczniów — 49,2% okre­śliło stosunek nauczycieli w szkołach macierzystych do nich jako obo­jętny, zaś 40 osób — 16,7% ogółu jakoi negatywny.Badani uczniowie podkreślali, że przychylny i aprobujący stosunek nauczycieli w szkole sanatoryjnej sprawia, iż chętniej przeznaczają swój wolny czas na naukę (136 osób — 56,7%), w szkole macierzystej dodat­kowo wolny czas na naukę wykorzystuje tylko 44 osoby — 18,3% ogółu badanych. 65,9% — 158 dzieci uznało, że szkoła macierzysta budzi w nich lęk i strach, szczególnie po powrocie z sanatorium, kiedy widzą narosłe zaległości i różnice w realizacji materiału programowego. W opi­nii tych uczniów szkoła nie udziela im żadnej pomocy w wyrównywaniu opóźnień dydaktycznych w zakresie poszczególnych przedmiotów, a nau­czyciele nie proponują zindywidualizowanych form pomocy nawet w pierwszych dniach pobytu w szkole.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!