WARUNKI MATERIALNE DO PROWADZENIA REWALIDACJI

Zarówno w klasach spe­cjalnych jak i w szkołach specjalnych można odnotować dobre wypo­sażenie w meblościanki z odpowiednim zestawem półek, szafek do prze­chowywania pomocy naukowych, sprzętu audiowizualnego, wytworów pracy uczniów, przyborów i materiałów potrzebnych do pracy. W nie­których klasach i szkołach zastrzeżenie budzi dopasowanie sprzętu (sto­liki, krzesła) do warunków fizycznych dzieci. Zabezpieczenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć logopedycznych i rewalidacji indywidualnej jest lepsze w szkołach specjalnych aniżeli w klasach specjalnych.Badania wykazały ponadto:, że klasy specjalne zlokalizowane w zbior­czych szkołach gminnych mają najczęściej utrudniony dostęp do gabine­tów przedmiotowych. Jest to sprzeczne z zasadą kształcenia upośledzo­nych umysłowo w integracji społecznej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!