WARUNKI PRACY

Z zestawienia wynika, że warunki pracy korekcyjno-wyrównawczej są niekorzystne. Optymalne warunki do prowadzenia tej pracy zapew­niają gabinety, specjalne pomieszczenia wyposażone w pomoce naukowe do prowadzenia często trudnych i skomplikowanych zajęć lub ćwiczeń.Istnienie takich gabinetów stwierdzono tylko w 9 przypadkach na 657 szkół, co stanowi 1,8%. Najgorsze warunki do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych panują w szkołach wiejskich, brak w nich specjalnych gabinetów, prawie wszystkie zajęcia (88,7%) odbywają się w pomieszczeniach zastępczych, co oznacza, że zespół nie ma stałego miejsca i pracuje w wolnych w danej chwili pomieszczeniach. Nie jest wcale lepiej pod tym względem w innych szkołach.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!