WIDOCZNA TENDENCJA

Świadczy o tym m. in. wyraźnie widoczna tenden­cja do tworzenia sieci autonomicznych w określonych systemach opieki (resort zdrowia, spółdzielczość inwalidzka itp.), a także ewidentne (per­manentnie sygnalizowane) nienadążanie za potrzebami w tej dziedzinie zarówno wobec populacji specjalnej troski, jak i wobec dzieci i młodzieży ze szkół masowych. Wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MOiW stwierdził, że w roku szkolnym 1982/83 aż 184.000 uczniów szkół podstawowych powtarzało jakąś klasę. Jeżeli dodać do tej liczby uczniów szkół ponadpodstawowych, to okaże się, iż każdego roku powtarza klasę około ćwierć miliona uczniów; łatwo to przeliczyć np. na 10.000 oddzia­łów, 1000 szkół i około 20.000 nauczycieli. Przyczyną tego zjawiska — jak zresztą stwierdził wicedyrektor — jest zbyt późne (najczęściej w kla­sie V—VI) rozpoznanie określonej dysfunkcji i podłoża trudności.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!