WIEDZA NAUCZYCIELI

Ponadto stwierdzono, na podstawie analizy „Książeczek zdrowia” badanych dzieci, orzeczeń lekarskich, jak i wywiadów z matkami, iż w szkolnej dokumentacji medycznej dzieci przewlekle chorych brak było informacji o dodatkowo’ współwystępujących schorzeniach lub główne schorzenie, na które dziecko chorowało, w ogóle nie było odnotowane. Brak było również informacji o realizacji indywidualnego procesu leczniczo-rehabilitacyjnego dziecka chorego.Jak wiadomo wiedza nauczycieli o swoich wychowankach stanowi podstawę wszelkich działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Powinna zatem wypływać z orientacji nauczycieli w trzech zasadniczych grupach zagadnień dotyczących ucznia: środowiska domowego, możliwo­ści psychofizycznych dziecka i znajomości jego sytuacji szkolnej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!