WNIOSKI PEDAGOGICZNE

Nauczanie indywidualne w domu jest jedną z form kształcenia dzie­ci niepełnosprawnych w wielu systemach szkolnych (B. Spock, B. O. Ler- rigo, 1969). Forma ta umożliwia realizację programu szkoły podstawo­wej, a w wyjątkowych wypadkach i ponadpodstawowej, dzieciom, któ­re me mogą uczyć się razem z rówieśnikami z powodu poważnych zaburzeń rozwojowych i wad fizycznych. W literaturze przedmiotu indywidualny system kształcenia traktowa­ny jest jako jedna z form nauczania zintegrowanego (A. Hulek, 1977). Dziecko przebywa bowiem we własnym środowisku, kontaktuje się z ro­dzicami rodzeństwem, rówieśnikami i podlega ich oddziaływaniom.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!