WŚRÓD CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH

Autorka’ dochodzi do wniosku, że dziecko uczące się w dor mu znajduje się głównie w sferze oddziaływania rodziców, krewnych oraz dochodzących nauczycieli. Biorąc pod uwagę rówieśników najlicz­niejsze kontakty powstają między dziećmi krewnych, rzadsze z grupa­mi podwórkowymi, szczególnie zaś małe z zespołem klasowym. Wśród czynników determinujących ograniczenia interakcji społecz­nych wyróżnia autorka czynniki środowiskowe (zewnętrzne) oraz (we­wnętrzne) tkwiące w strukturze osobowości dziecka. Do pierwszych na­leży zaliczyć niedostateczne działania nauczycieli w zakresie tworzenia więzi między uczniem a zespołem klasowym. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym jest zwykle tylko formalnie, nie zaś faktycznie uczniem danej klasy. W znacznie ograniczonych kontaktach z rówieśnikami prze­waża niepartnerski styl komunikacji.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!