WYBÓR UCZNIÓW

Wyboru uczniów oraz pochodnych jednostek podmiotowych (rodzi­ców, nauczycieli i instytucji) dokonano w sposób celowy. Podstawowym kryterium była przynależność (opieka nad uczniem) do jednej z grup dyspanseryjnych o dość znacznym odchyleniu od normy oraz uczęszcza­nie do klasy ósmej. Kwalifikowania uczniów niepełnosprawnych do ba­dań dokonały wojewódzkie poradnie wychowawczo-zawodowe (wspólnie z rejonowymi) na podstawie aktualnych rejestrów tych uczniów przez, poradnie medycyny szkolnej lub poradnie matki i dziecka. Badania rozpoczęto w październiku 1983 roku, a zakończono w maju 1984 r. W celach porównawczych w taki sam sposób przebadano 200 uczniów zamieszkałych w mieście i na wsi z innych regionów kraju. Tego typu badań lub o podobnym profilu na terenie naszego regionu dotąd nie prowadzono.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!