WYCHOWAWCZE ASPEKTY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych dużą rolę od­grywają stosunki interpersonalne z rówieśnikami. Obiektywne stosunki, w które uczniowie zmuszeni są wchodzić w procesie uczenia się i innych rodzajów działalności w szkole, odzwierciedlają się i przejawiają w su­biektywnym, jednostkowym aspekcie ich przeżyć i zachowań. Stosunki interpersonalne mają więc zawsze indywidualny i subiektywny wymiar. Określane są niekiedy jako stosunki osobiste (J. Ł. Kołomiński, 1982, s. 11). W wieku dzieciństwa i młodości najczęściej nazywane są stosun­kami koleżeńskimi i przyjacielskimi (Z. Skórny, 1976, s. 151). Ważną rolę odgrywa w nich więź emocjonalna kształtująca się między poszcze­gólnymi dziećmi. Ich treść i zakres ulega przemianom w procesie roz­woju dziecka. W każdej fazie rozwojowej odgrywają one jednak donio­słą rolę w kształtowaniu się jego osobowości.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!