WYKRYCIE ZALEŻNOŚCI

Ostatnim podejmowanym w badaniach problemem było wykrycie zależności jaka istnieje między wczesnym usprawnianiem językowym, dzieci głuchych a opinią ich nauczycieli o postępach szkolnych tych uczniów w zwykłych szkołach podstawowych. I w tym przypadku stwier­dzono występowanie pozytywnego związku między długością trwania procesu rehabilitacji a nauczycielską opinią o dzieciach głuchych jako uczniach najlepszych, dobrych, średnich i słabych. Dostrzeżono bowiem, że w grupie dzieci najdłużej usprawnianych językowo nauczyciele przy­pisali większości badanych miano uczniów najlepszych i dobrych. Spo­śród piętnaściorga dzieci rehabilitowanych dłużej niż 4,5 roku aż 13 uznali nauczyciele za uczniów bardzo dobrych i dobrych, a tylko dwojgu przypisali miano słabych i średnich w nauce. W grupie 8 uczniów głu­chych rehabilitowanych krócej niż 3,5 roku dwóch to uczniowie bardzo dobrzy, pozostałych zaś 6 to dzieci wykazujące jedynie średnie i słabe postępy w nauce.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!