WYMIENIONE RODZAJE UPOŚLEDZENIA

Wydaje się, że z wymienionymi rodzajami upośledzenia łączą się najbardziej ne­gatywne czynniki utrudniające uczniom niepełnosprawnym zdobycie po­pularności w klasach normalnych. W przypadku uczniów upośledzonych umysłowo szczególnie negatywne znaczenie miały ich niepowodzenia w nauce. Uczniowie ci byli badani w okresie, gdy nauczano ich według programu szkoły normalnej. Ich wyniki w nauce kształtowały się w 24 przypadkach na poziomie średniej ocen 3,0—3,2 zaś w 42 przypadkach poniżej 3,0. Z tej grupy 61 uczniów powtarzało jedną, dwie lub trzy klasy. Uczniowie ci byli starsi wiekiem w porównaniu z rówieśnikami z klasy, co też miało, ujemny wpływ na ich stosunki koleżeńskie z. nimi.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!