WYNIKAJĄCE UTRUDNIENIA

Wynikały one: z łączenia w jednej klasie dzieci o różnym stopniu upośledzenia, wieku, poziomach wiedzy i umiejętnościach,przygotowania przez nauczyciela toku lekcyjnego uwzględniające­go różne poziomy programowe oraz zróżnicowane możliwości percepcyjne uczniów w obrębie poszczególnych klas,z braku niektórych środków dydaktycznych (w tym podręczni­ków) i dostępu do pracowni przedmiotowych,z potrzeby dokonania częstych zmian w zagospodarowaniu izb lekcyjnych za pomocą układów ruchomych płynnych (kąciki tematyczne w klasach-pracowniach).z dwuzmianowości (nieprzestrzeganie norm liczebności w klasach), z nie zawsze wystarczającego poziomu przygotowania specjalistycz­nego nauczycieli kierowanych do pracy z tymi dziećmi.Trzeba podkreślić, iż wielu nauczycieli bardzo starannie przygoto­wuje się do zajęć lekcyjnych. Większość pomocy naukowych nauczyciele wykonali sami lub przy pomocy uczniów starszych klas. W porównaniu z nauczycielami ze szkół specjalnych nie wszyscy widzieli potrzebę ko­rzystania z okazów znajdujących się w naturalnym środowisku przyrod­niczym. W małym zakresie wyprowadzali młodzieży upośledzoną z mu­rów szkoły w autentyczne życie społeczne i kulturowe. Za mało w nie­których klasach wspierano aktywność dzieci.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!