WYNIKI BADAŃ

Uzyskane wskaźniki socjometryczne pozwalają określić rozkład po­zycji społecznych zajętych przez uczniów niepełnosprawnych w grupach uczniów klas normalnych. Ustalone pozycje tych uczniów świadczą o ich popularności wśród rówieśników pełnosprawnych w klasach i o charak- ^ terze ich stosunków koleżeńskich z tymi rówieśnikami. Rozkład pozycji społecznych zajętych przez uczniów niepełnosprawnych w klasach nor­malnych analizować i oceniać będę w kontekście danych ustalonych przez M. Pilkiewicza (1973, s, 272—275) w badaniu stosunków społecz­nych w klasach 2 szkół podstawowych, liczących ogółem 1092 uczniów. Dane te wykorzystano więc jako materiał porównawczy (kontrolny).Pozycję akceptacji zajęli w zbliżonym odsetku uczniowie z cho­robą reumatyczną (24,0%), z chorobą układu krążenia (26,0%) i z pa­daczką (25,0%). Pozycję tę zajęli w znacznie niższym odsetku uczniowie z upośledzeniem fizycznym (12,0%) i uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim (4,5%).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!