WYPOWIEDZI WYCHOWAWCÓW

Tylko 6 uczniów (9,0°/o) upośledzonych umysłowo i 21 uczniów (42,0%) z upośledzeniem fizycznym było włączonych przez wychowaw­ców klas do czynnego udziału w organizowanych imprezach i uroczy­stościach. Uzasadnienia podawane przez wychowawców pozostałych ucz­niów świadczą o tym, że przypisują oni tym uczniom brak jakichkol­wiek uzdolnień. Cytuję najbardziej reprezentatywne wypowiedzi wycho­wawców uczniów upośledzonych umysłowo: „nie potrafi śpiewać, dekla­mować, poruszać się”, „jest niezdarny, popsułby wysitępy innych dzie­ci”, ,,ze względu na brudny i niedbały wygląd”.Wypowiedzi wychowawców uczniów z upośledzeniem fizycznym: „ra­zi swoim zniekształconym wyglądem”, „wstydzi się występować przed większym audytorium”, „nie potrafi zainteresować się ciekawą działalno­ścią”, „jest niezgrabny w ruchach, brak mu uzdolnień”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!