Z BADAŃ I ANALIZ

Z wielu badań i analiz literaturowych wiadome jest, że adaptacja społeczno-zawodowa ludzi niepełnosprawnych przebiega na ogół powol­nie. Najszybciej i najpełniej dostosowują się oni do stanowisk pracy, tym bardziej gdy są to stanowiska specjalnie dostosowane do ich stanu mo­żliwości. Znacznie wolniej i słabiej następuje dostosowywanie się do szerzej rozumianego środowiska pracy, w tym do zespołu pracownicze­go, chyba że jest to zespół jednorodny, a więc złożony z ludzi niepeł­nosprawnych. Ogólniej można stwierdzić, że proces adaptacji społeczno- -zawodowej przebiega korzystniej w zakładach o większych skupiskach ludzi niepełnosprawnych, np. w spółdzielczości inwalidzkiej, z kolei mniej korzystnie w zakładach zatrudniających niewielkie liczby osób pełnosprawnych, przy tym w sposób rozproszony.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!