Z PUNKTU WIDZENIA HUMANIZMU

Jest zrozumiałe, że tego rodzaju tendencje nie­racjonalne z punktu widzenia humanizmu i szerzej rozumianego dobra dzieci niepełnosprawnych podbudowane są ogólniejszymi postawami i niekiedy zakorzenione głęboko w świadomości określonych środowisk, w tym także środowisk pedagogicznych. Nasuwa się w związku z tym uwaga. Może za mało u nas na ten temat jest dyskusji (w prasie peda­gogicznej, na konferencjach itp.).Przedstawioną analizę elementów organizacji i stosowanych w sieci zakładów kształcenia i wychowania młodzieży przewlekle chorej p r o- cedur postępowania uważać należy jedynie za ogólny wgląd w wielce złożoną problematykę leczenia, kształcenia i wychowania — bardzo zróżnicowanych pod względem odchyleń w zdrowiu i sprawno­ści — różnorodnych grup dzieci i młodzieży. Ten względnie fragmenta­ryczny obraz sieci kształcenia i wychowania przewlekle chorych pozwala jednak sformułować kilka wniosków.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!