ZAGADNIENIE INTEGRACJI W ŚWIADOMOŚCI I DZIAŁANIU ANALIZOWANYCH PLACÓWEK

Wokół kwestii integracji kształcenia i wychowania niepełnospraw­nych istnieje w naszym kraju tyle kontrowersji, że samo postawienie tego postulatu w odniesieniu do przewlekle chorych może wywołać spon­taniczny odruch niechęci. Wskazuje się w przypadku przewlekle cho­rych, iż objęcie opieką w instytucjach zamkniętych wynika wyłącznie z przesłanek lekarskich. Tymczasem — jak wskazywano wyżej — dział przewlekle chorych jest wielce zróżnicowany i biorąc pod uwagę tylko 3 wyodrębnione kategorie placówek trudno byłoby powiedzieć, iż w każ­dej z tych kategorii w jednakowym stopniu o skierowaniu przesądzają, względy lekarskie. Sformułowaliśmy w tej kwestii dwa pytania.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!