ZAGADNIENIE RACJONALIZACJI POSTĘPOWANIA REWALIDACYJNEGO

Gdy dotykamy kwestii racjonalności działań w sferze pedagogiczne w ogolę, a w wychowaniu rewalidacyjnym w szczególności, musimy przy­jąć, iz fundamentalne w tej mierze są dwie kwestie: diagnozowania pe­dagogicznego i procedur postępowania rewalidacyjnego. Analizowany ma­teriał badawczy wskazuje niestety na to, iż obie te kwestie w sieci placówek kształcenia i wychowania przewlekle chorych wyglądają źle Diagnoz pedagogicznych na ogół nie ma w dokumentacji i nie’ wymaga się takowych przy przyjmowaniu do placówek. Diagnozy takie wystan- daryzowanymi technikami wykonuje się tylko w znikomej liczbie ana­lizowanych placówek.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!