ZJAWISKO INTEGRACJI NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE

Badania zatem z konieczności musiały być rozpoczęte od zorientowania się w preferencjach przez badanych takiej wartości, jaką jest zaangażowanie społeczne. Z uzyskanych danych wynika, że recydywiści (sprawcy przestępstw tradycyjnie kryminalnych) nie preferują tej war­tości, podczas gdy 10,5% przestępców jednorazowych dokonało jej wy­boru.Przy wyborze innych, zwłaszcza aspołecznych wartości badani recy­dywiści wyrazili ich preferencje. Brak preferencji wartości „zaangażo­wanie społeczne” jako wskaźnik integracji społecznej w grupie wycho­wawczej, a więc w grupie formalnej zakładu karnego, wcale nie może świadczyć o braku istnienia elementów integrujących. Dowodzi jedynie braku integracji „dla tej wartości”, czyli dla zaangażowania społecz­nego. które nie jest dla nich wartością godną zintegrowanego działania w celu jej osiągnięcia.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!