ZJAWISKO INTEGRACJI NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W MAŁYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH

Pojęcie „niedostosowanie społeczne” expressis verbis sugeruje: brak dostosowania osobnika do normatywnych i pozanormatyw­nych wymogów, obowiązujących głównie w bezpośrednich interakcjach społecznych;brak możliwości dostosowania u osobnika wyrażającego się w jego właściwościach biopsychospołecznych, głównie jednak wynikającego z za­burzeń osobowości interpretowanej jako system regulacji stosunków czło­wiek — świat, do którego podmiot przystosowuje się, ale i tworzy go w dla siebie właściwy sposób;brak właściwej, wewnętrznej organizacji psychiki człowieka, od Której własności zależą relacje, w jakie wchodzi z rzeczywistością, a przede wszystkim zaburzenia wymiany informacji z otoczeniem;niedostatki w rozbudowie sieci wartości czyli układu, w którym w toku rozwoju ontogenetycznego rozbudowywana jest świadomość obiektów, którym przypisywana jest wartość oraz sieci operacyjnej wią­żącej się z rozwojem wiedzy o świecie. Dyskutowane zatem tu pojęcie sugeruje niedomagania w sieci poznawczej osobnika jakO’ wyższej instan­cji regulacji.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!