ZOBRAZOWANIE POTRZEBY

Dla zobrazowania, jak ważne i potrzebne jest to zarządzenie, posłużę się grupą dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowymi kalectwa­mi. Przeciętnie w ciągu roku szkolnego w grupie dzieci niewidomych i niedowidzących zgłaszanych do Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo- -Zawodowej w Poznaniu kilkoro lub kilkanaścioro jest obciążonych do­datkowym kalectwem lub całym zespołem ułomności. I tak na przykład w roku szkolnym 1983/1984 było jedenaścioro takich dzieci, w tym pię­cioro niewidomych, a równocześnie w różnym stopniu upośledzonych umysłowo, z czego czworo było niesprawnych ruchowo, a oprócz tego troje było obciążonych jeszcze padaczką, niedosłuchem i wadą wymowy, a jedno (piąte z grupy niewidomych równocześnie upośledzonych umy­słowo) było sprawne ruchowo, ale dodatkowo obciążone poważną cho­robą somatyczną.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!