ZRÓWNOWAŻONY STOSUNEK

Dzieci przewlekle chore i kalekie wykazują zróżnicowany stosunek do nauki szkolnej w zależności od typu szkoły. Znacznie chętniej uczą się w szkołach sanatoryjnych, ze względu na pozytywne i rzeczowe re­lacje w kontaktach z nauczycielami oraz zwiększone poczucie akceptacji społecznej. W podstawowych szkołach masowych brak oddziaływań ma­jących wpływ na integrację wychowania dzieci chorych wiąże się z, bra­kiem wiedzy nauczycieli o stanie zdrowia poszczególnych uczniów, sta­nowiąc przyczynę izolacji społecznej dzieci chorych. Z tego względu na­leży wprowadzić obustronny, pełny system informacji o każdym dziecku poddawanym hospitalizacji pomiędzy szkołą macierzystą a szkołą w za­kładzie leczniczym. Pozwoli to na skuteczne planowanie pracy dydak­tycznej i stworzenie właściwej atmosfery wychowawczej warunkującej prawidłowy rozwój psychofizyczny ucznia.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!