ZWIĄZEK MIĘDZY USPRAWNIANIEM A KSZTAŁCENIEM DZIECI GŁUCHYCH

Pozytywny wpływ wczesnego usprawniania językowego dzieci głu­chych na ich postępy w nauce w środowisku szkolnym słyszących potwierdza nauczycielska, globalna ocena kariery szkolnej owych dzieci.Widoczny jest on szczególnie w poziomie wiadomości i umiejętności szkol­ny, z języka polskiego, złożoności ich wypowiedzi ustnej, a także po­prawności w czytaniu i pisaniu. Długi czas i duża intensywność ćwiczeń usprawniających odgrywają nieco mniejszą rolę w przypadku komuni­katywności wypowiedzi ustnej dzieci głuchych oraz ich operatywności umys owej w zakresie abstrahowania, klasyfikowania i szeregowania. Mniejsze znaczenie długotrwałych ćwiczeń usprawniających zaobser­wowano dla przyrostu sprawności uczniów głuchych w wykonywaniu prób na uogolniame, systematyzowanie i porównywanie oraz we wzro­ście wskaźników poprawności wykonania sprawdzianu z matematyki.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!